Joukkoliikennelain § 48 mukainen Laatulupaus

1) tarjottavat liikennepalvelu

 • Pekola-Yhtiöt tarjoaa aikataulunmukaisia pikavuoro- ja seutuliikennepalveluja liikennekartan osoittamalla liikennealueella sekä tilausajopalveluja Etelä-Suomessa.

2) palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottamine

 • Linja-autoissa jaettavilla ilmoituksilla.
 • Yhtiön internetsivuilla.
 • Tiedotteilla mediassa.
 • Äkkitilanteissa suoraan asiakkaalle kuljettajan, päivystäjän tai Matkahuollon toimesta.
 • Sähköpostilla tilaajalle.

3) käytössä olevat liput ja niiden hinnat

 • Kertalippujen ja vaihtolippujen hinnat www.matkahuolto.fi
 • Ajantasaiset tuotteet  www.matkahuolto.fi
 • Seutu- ja työmatkalippujen hinnat vahvistaa kulloinenkin viranomainen.

4) informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen

 • Lippujärjestelmät – Matkahuollon valtakunnalliset lipputuotteet.
 • Informaatiojärjestelmät – Matkahuollon aikatauluinfo www.matkahuolto.fi
 • Omat www-sivut ja tulostettavat alueelliset aikataulut.
 • Oma aikatauluneuvonta puhelimitse.

5) käytössä olevat ajoneuvot, niiden mahdollinen matala- lattiaisuus ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan autoon pääsyä

 • Pikavuoroliikenteen linja-autoissa on portaita etu- ja takaovella. Kahvat helpottavat autoon nousua ja siitä poistumista. Kuljettajat huolehtivat matkustajien matkatavarat bussin tavaratilaan. Pikavuoro-liikenteemme on osa valtakunnallista Express-bus-järjestelmää.
 • Seutuliikenteen linja-autoissa on portaita etu- ja keskiovella. Kahvat helpottavat autoon nousua ja siitä poistumista. Osa autoista etu- ja keskioven väliltä matalalattiaisia.
 • Tilausajoautoissa on portaita etu- ja takaovella. Kahvat helpottavat autoon nousua ja siitä poistumista. Tilausajoissa voidaan tarpeen mukaan käyttää myös soveltuvaa matalalattiakalustoa.

6) asiakastyytyväisyyden mittaaminen

 • Sähköpostilla ja internetsivujen lomakkeella tulevaan asiakaspalautteeseen vastataan.
 • 1-2 v välein suoritetaan linjaliikenteessä alueellisia asikastyytyväisyys kyselyitä.

7) valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset

 • Valitukset käsitellään työnjohdossa ja palaute annetaan asianosaiselle. Vakavat valitukset käsitellään toimitusjohtajan ja asianomaisen kesken.
 • Jos ajo jää toteutumatta yhtiön puolesta mahdollinen etukäteen laskutettu hinta palautetaan.
 • Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus/tilaus viikkoa ennen ajoa veloituksetta. 2 vrk ennen ajon alkua  50 % laskutuksella, 1 vrk ennen ajon alkua 100 % laskutuksella. Yhtiö pyrkii aina täyttämään sopimuksensa itse tai alihankkijoiden välityksellä.
 • Vahingonkorvauksista neuvotellaan tapauskohtaisesti erikseen. Linjaliikenteen hyvityksenä tarjotaan ensisijaisesti ilmaisia matkoja ko liikenteeseen.

8) vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevan palvelun, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen

 • Kuljettajat auttavat apua tarvitsevia mahdollisuuksien mukaan.

Hämeenlinnassa 15.12.2011
Pekola-Yhtiöt

Jaa tämä artikkeli